Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hevelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych

W dniu 07 luty 2014 roku Centrum Hevelianum podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hevelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Centrum.

Centrum Hevelianum stanowi wyodrębniony funkcjonalnie obszar Miasta Gdańska o powierzchni 25 ha, na której znajduje się kilkadziesiąt budynków o zabytkowym charakterze i łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 11.000 m². Przedmiotem projektu było opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz dokumentacji technicznej dla systemu zarządzania energią i sterowania rozproszonymi źródłami energii odnawialnej dla danego obszaru, w tym projektu technologicznego instalacji fotowoltaicznej na budynku Wozowni Artyleryjskiej w Gdańsku, dokumentacji związanej z branżą teletechniczną oraz sanitarną, zasilaną z OZE.

Zakłada się, iż późniejsze inwestycje związane budową nowych oraz modernizacją istniejących instalacji oraz urządzeń zaopatrujących obiekty Centrum Hevelianum w energię elektryczną oraz ciepło, realizowane w oparciu o opracowaną dokumentację, zaprojektowane i wykonane zostaną w sposób optymalny pod względem technicznym i finansowym. Planuje się, przy uwzględnieniu zabytkowego charakteru terenu i poszczególnych obiektów, maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii służące obniżeniu kosztów eksploatacyjnych oraz podniesieniu poziomu bezpieczeństwa dostaw energii,
w sposób podkreślający ekologiczny charakter podejmowanych przedsięwzięć. Na minimalizację kosztów eksploatacyjnych wpłynie również utworzenie modelowej, lokalnej, inteligentnej sieci (smart grid). Możliwość monitorowania pracy instalacji i zbierania danych dotyczących pracy inteligentnej sieci
w rzeczywistych warunkach, oprócz znaczenia użytkowego, ma także ważny aspekt edukacyjny wpisujący się w program Centrum Hevelianum.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 333 154.82 PLN, z tego poziom współfinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiło 75 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 151 765,03 PLN.

Termin zakończenia rzeczowego projektu nastąpił w maju 2015 roku, zakończenie finansowe projektu nastąpiło w czerwcu 2015 roku.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close