Wyposażenie Domu Zdrojowego w Brzeźnie na potrzeby edukacji ekologicznej

W wyniku realizacji zadania pn. „Wyposażenie Domu Zdrojowego w Brzeźnie na potrzeby edukacji ekologicznej” powstało nowe miejsce na mapie Gdańska i województwa pomorskiego dedykowane edukacji ekologicznej. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł  361 500,00 zł, w tym 284 500,00 zł z dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

W Domu Zdrojowym w Brzeźnie powstała klasa plenerowa wraz z elementami małej architektury zlokalizowanymi w parku otaczającym Dom Zdrojowy i została wyposażona sala ekolaboratorium/ekopracownia. Wyposażenie obejmuje  sprzęt laboratoryjny i sprzęt multimedialny, wyposażenie merytoryczne biblioteki oraz studio audiowizualne umożliwiające prowadzenie działalności edukacyjnej on-line.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; http://wfos.gdansk.pl/

Tydzień zwierząt – „Zwierzaki-cudaki”

W październiku 2022 roku Hevelianum zakończyło realizację zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Tydzień zwierząt – zwierzaki cudaki”. Przedmiotem zadania były bezpłatne zajęcia odbywające się w fili Hevelianum Domu Zdrojowym w Gdańsku-Brzeźnie. Dla zgłoszonych grup szkolnych przygotowano zajęcia dotyczące przystosowania zwierząt do życia i zagrożeń jakie zwierzęta napotykają w wyniku antropopresji i przekształcania środowiska przez człowieka. Uczestnicy zajęć zabierali ze sobą zaprojektowane przez siebie i wydrukowane w technologii druku 3D miniaturowe wersje „zwierzaków cudaków”. Warsztaty dla klas 4-8 szkół podstawowej odbywały się w dniach 3-7.10 bieżącego roku codziennie o trzech godzinach: 8:30, 11:00 i 13:30. Odbyło się 15 warsztatów z 260 uczestnikami.

W ramach zadania zakupiono 13 drukarek 3D oraz jako udział w zadaniu Hevelianum materiały do druku 3D – zestaw filamentów. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania został zrealizowany w całości. Planowany efekt ekologiczny został osiągnięty. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł  12 566,00  zł, w tym 10 000,00 zł z dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; http://wfos.gdansk.pl/

Kampania edukacyjno-informacyjna „O zmianach klimatu”

Kampania edukacyjno-informacyjna „O zmianach klimatu” to tytuł projektu zakończonego w grudniu 2018 r. przez Hevelianum. Zadanie było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Całkowity koszt kwalifikowalny projektu wyniósł 51 600,46 zł z czego dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW wyniosło 25 000,00 zł.

Na potrzeby kampanii edukacyjno – informacyjnej powstał film animowany pn.: „Ozek poznaje zmiany klimatu”. Powstała animacja multimedialna to atrakcyjna i obrazowa forma działań popularyzujących i przekazujących wiedzę na temat zmian klimatu, w tym wywołujących je czynników i płynących z tego zagrożeń. Materiał wyświetlany jest na wystawie stałej Hevelianum, a także został umieszczony na stronie internetowej www.hevelianum.pl oraz zaprezentowany w mediach społecznościowych.

Ponadto na terenie Hevelianum przeprowadzono warsztaty edukacyjne, w których wzięło udział ponad 300 osób w różnym wieku. Warsztaty były skierowane zarówno do gości indywidualnych, rodzin z dziećmi, jak i zorganizowanych grup szkoleniowych, a informacje o wydarzeniu zostały umieszczone na stronie www.hevelianum.pl i w mediach społecznościowych. Celem projektu było przeprowadzenie na terenie województwa pomorskiego kampanii edukacyjno – informacyjnej na temat przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Głównym efektem ekologicznym kampanii  edukacyjno – informacyjnej jest zmiana postaw i przyzwyczajeń jak największej liczby mieszkańców Pomorza oraz przekazanie adresatom wiedzy na temat przyczyn, skutków zmian klimatu i procesów im towarzyszącym.

Harmonogram zadania został zrealizowany w całości, planowany efekt ekologiczny został osiągnięty.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; http://wfos.gdansk.pl/


Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Pofortecznego Parku Miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Pofortecznego Parku Miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku to tytuł projektu zakończonego w październiku 2018 roku przez Hevelianum. Zdanie było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Całkowity koszt kwalifikowany projektu wyniósł 99 044,25 zł, z czego dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚ wyniosło 35 972,87 zł.

W ramach zadania przeprowadzono działania pielęgnacyjne 59 starych i cennych przyrodniczo drzew znajdujących się na terenie Pofortecznego Parku Miejskiego w Hevelianum, w tym dwóch pomników przyrody (topoli czarnej i jesiona wyniosłego) oraz Alei Lipowej. Drzewa w zależności od potrzeb poddano następującym zabiegom: wymiana podłoża glebowego, spulchnienie, uzupełnienie podłoża glebowego, wykonanie oprysków, wzbogacenie podłoża o superabsorbenty. Zabiegi poprzedzon wykonaniem ekspertyz dendrologicznych i badaniem określającym stan podłoża.

Celem projektu była poprawa parametrów środowiska i łagodzenie wpływu negatywnych czynników środowiskowych zarówno na przyrodę jak i zdrowie ludzkie, a w konsekwencji poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska.

Harmonogram zadania został zrealizowany w całości, planowany efekt ekologiczny został osiągnięty.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;  http://wfos.gdansk.pl/

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Close